Tuesday, November 6, 2007

سگ های افغانینژادی است بسیار بسیتر قدیمی که طی قرون متمادی خالص و دست نخورده باقی مانده بوده است . صدور آن ممنوع بوده است و فقط در ابتدای قرن 19 بطور قاچاق به اروپا برده شده است.

قد 69-74
در نرها چند سانتیمتر کمتر ، معمولا موهایشان طلایی و درخشان ، بلند و با وقار و مهربان.

در زمان های قدیم این سگ جزو سگهای آریستوکرات افغانستان میباشد که الان ( امروزه ) در کل دنیا کمتر از صدتا میباشند.

من که تا به حال سگ اقغانی را ندیدم اما سگهای افغانی محلی هارا دیدم که معمولا از بزغاله ها نگهداری می کنند. (:P)

اما اگر توجه کنید می قهمید که سالوکی نژاد ایرانی شاهت کمی از سگ افغانی دارد اما سگ افغانی یک چیز دیگه است مگه نه؟

No comments: